Dit moment is de perfecte leraar


Bewustzijnswerk

 

wanneer geestelijke en fysieke spanning je uitput,

wanneer je door teveel stress last hebt van je stem of je adem,

wanneer het piekeren de overhand heeft gekregen,

wanneer je in een kringetje ronddraait zonder de uitgang te zien.

 

 

Bewustzijnswerk

 

In het eerste gesprek verhelder je je hulpvraag. Na het bespreken van je mogelijkheden en je aandachtspunten gaan we na welke methode op dit moment voor jou geschikt is. Dit kunnen adem- en ontspanningsoefeningen zijn, meditatieoefeningen, zittend of liggend, of meditatieve bewegingsoefeningen. We bepalen het aantal sessies en de evaluatie momenten. 

 

Ik nodig je uit om stil te staan bij hoe het nu is. Nu je deze plaats hebt bereikt is het goed om te rusten en met aandacht en vriendelijkheid bij dit moment te zijn.


Je leert gaandeweg te zien hoe je vanuit je gewoonte met stress omgaat. Misschien is het aan de orde om daarin verandering aan te brengen.

Je ontwikkelt helder zicht op je ingeslepen gewoontes, je olifantenpaadjes, je automatische piloot. 
 

Je krijgt handvatten om de zorg voor jezelf te verbeteren en daarmee ook de zorg voor anderen.

Je leert hoe je om kan gaan met je gepieker.

Met een intensieve beoefening en begeleiding werk je toe naar een ruimer bewustzijn en een betere stuurmanskunst. 

Jij staat aan het roer en stuurt met kundigheid. Dit sterkt je. 

Zo hervind je je energie en vergroot je je zelfvertrouwen waarmee je de wereld positief en helder tegemoet wil en kan treden.