VoiceBuddy

Geeft oefeningen om je te steunen bij je stemverbetering. De praktijk heeft een abonnement en via de praktijk kan jij kosteloos deelnemen. 

Larynx ID

Geeft de bouw en werking van de larynx weer

Respiration ID

Geeft bouw en werking van het ademsysteem

VoicePitchAnalyser

Bepaalt je gemiddelde spreektoonhoogte en deelt je stem in in mannelijke, vrouwelijke of androgyne range

SpectrumView

Geeft je stemgeluid weer in een spectogram, waarop je de grondtoon en hogere frequenties kunt aflezen

Dictafoon

Een app waarmee je stemopnames kunt maken

StemAnalyst

Geeft je frequentie weer en je dB oftewel je luidheid. 

Voice Tools

Een app om je toonhoogte te bepalen en te zien waar je range zit, je luidheid. Maakt ook een analyse.